แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล

จำนวนครู ห้องเรียน นักเรียน

รายละเอียด Link >>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QiMXqti-MnRb4E3SdKzrAYNrH32uUXC7UV59GhaoGzY/edit?usp=sharing