เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

ขอความกรุณาตรวจรายการโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (ข้อมูลจากรอบ 10 มิ.ย. 2559) และระบุสถานะโรงเรียนดังรายการตาม link ด้านล่างนี้

https://goo.gl/yrEGRp

Google sheet นี้สามารถแก้ไข และพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลย

สถานะมีดังต่อไปนี้

  • ยุบเลิก
  • ยุบรวม
  • ย้ายสังกัด
  • อยู่ระหว่างรอดำเนินการยุบ
  • ยังเปิดตามปกติ
  • ส่งอีเมลหนังสือเข้ามาที่ bopp.dmc@gmail.com

ให้ส่งเอกสารประกาศยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัดมา ทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แล้ว (เขตฯที่ส่งมาแล้วข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่อัพเดตตารางนี้ในวันถัดไป)

เขตที่จะแจ้งโรงเรียนยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัด นอกเหนือจากรายการนี้ไม่ต้องทำข้อมูลในตารางนี้ ให้ส่งสแกนเอกสารประกาศทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แทน