ให้ ร.ร.ที่มีชื่อตามเอกสารแนบส่งข้อมูลนักเรียนที่มีชื่อ
ซึ่งไม่มีอยู่ในฐานที่ส่งมา และตรวจสอบการจบ
ส่งเมล์ gpa.bopp@gmail.com ***(ด่วนที่สุด)***
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เพื่อรวบรวมส่ง ทปอ.

รายชื่อโรงเรียน >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

<<< ——————– >>>

 ให้ร.ร.ที่ส่งข้อมูลของเดือน ต.ค./พ.ย. 2559 จำนวน 3 ร.ร.
ช่วยตรวจสอบด้วยว่าเป็นข้อมูลจบภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ก่อน zip ดังนี้
GPAX85_1085103001_462560_6
GPAX18_1018106001_462560_6
GPAX90_1090306002_462560_6
และยืนยันส่งข้อมูลมาใหม่ภายในวันที่ 29 พ.ค.2560

รายชื่อโรงเรียน >>> ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบการส่ง GPA 6 ภาคปีการศึกษา 2559-สพฐ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร