รายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card
>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b2vU_2KmFAYktSffALHRA-c9BHihxmv_rpjR6VVIIJs/edit?usp=sharing <<<