แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
หนังสือ และ บัญชีจัดสรร
**คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน**

Program SMC

หมายเหตุ    รร.ราชประชานุเคราะห์ และ รร.การศึกษาพิเศษ สังกัด สศศ. ลงทะเบียน รร.ละ 2 คน ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเข้าอบรม รร. ละ 1 คน
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560