รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน  ที่นี่

ผลการลงทะเบียน

**หนังสือ ตารางการประชุม**

******************************

แนวปฏิบัติวัดผล หลักสูตร2551

วัดผล ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ

เอกสารหลักฐาน ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ