ผลการตรวจสอบครั้งที่ 3
สำหรังโรงเรียนที่ส่ง gpa ด้วยโปรแกรม Offlines, SGS และ SchoolMIS
gpa 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 05:20 น.

หนังสือแจ้ง สพท.ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560-ลงนามแล้ว

เรียนเจ้าหน้าที่งาน gpa สพม. ทุกท่าน
วันที่ 15 พ.ค. 2561 คือวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560
จึงขอให้แจ้งโรงเรียนทำดำเนินสั่งจบนักเรียน
รุ่นสุดท้ายไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 2561
ส่งออก gpa และตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่ง text file ให้ทาง สพม.หลอมรวมตรวจสอบอีกทีให้แล้วเสร็จ
ก่อนนำส่ง sudkhet@kr.ac.th ภายใน 16 พ.ค. 2561 เวลา 18:00 น.
แจ้ง 7 พ.ค. 2561 20:21 น.
(เฉพาะโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม offline)