แนวทางการออกรหัส G >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User
การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล

ตรวจสอบผลการรับรอง User เขตพื้นที่ >>> คลิ๊ก