รายชื่อนักเรียนที่ไปยื่นสมัคร admission ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่มี ข้อมูลในฐาน gpa ปีการศึกษา 2560
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริงหรือไม่
1. หากจบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริง โดยต้องสั่งจบภายใน 15 พ.ค. 2561 ให้ส่ง gpa ใหม่
กรณีใช้ SGS ดูวิธีส่ง gpa ที่ http://gg.gg/admis-2560-sgs และกรณีใช้ Secondary56 ดูวิธีส่ง gpa ที่ http://gg.gg/admis-2560-sec
หากยังไม่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ให้พิมพ์ว่า ยังไม่จบ ที่คอลัมน์ ตรวจสอบ สีเหลือง
แล้ว save as ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ด้วยเลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย – และตามด้วยคำว่า ยังไม่จบปีการศึกษา 2560
แล้ว แนบส่ง mail ที่ sudkhet@kr.ac.th ตั้งชื่อส่ง mail ด้วยเลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย – และตามด้วยคำว่า ยังไม่จบปีการศึกษา 2560
หลอมรวมตรวจรอบ 3 ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 12:16 น. รวม 3 โปรแกรม SGS, SchoolMIS และ Offlines
สอบถามเพิ่มเติม โทร./LINE ID: 0823736303 อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ตกหล่น admission -3 ก.ค.2561-upload


กรณีใช้ SGS ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ#1

กรณีใช้ SGS ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ#2

กรณีใช้ Secondary56 ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ