ดาวน์โหลดข้อมูลที่ใช้สำหรับตรวจสอบการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนเท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อมูลสถิติ 10 พ.ย. 2561
>>>ดาวน์โหลด<<<