ด้วยศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. จะดำเนินเคลื่อนย้าย Server และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังศูนย์ Data Center แห่งใหม่ และทำการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งจะส่งผลให้ระบบหลักๆ ดังต่อไปนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

  • DMC
  • School MIS
  • SGS
  • EMIS
  • Domain ทั้งหมดที่เป็น *.bopp-obec.info

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้
ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2562