การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562
ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จังหวัดชลบุรี

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> ลงทะเบียนเข้าประชุม <<<


รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 1

รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 2

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  • เวลา 9.00 น. – 12.00 น. – >>> รอดำเนินการ
  • เวลา 13.00 น. – 16.30 น. – >>> รอดำเนินการ
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
  • เวลา 9.00 น. – 12.00 น. – >>> รอดำเนินการ
  • เวลา 13.00 น. – 16.30 น. – >>> รอดำเนินการ
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  • เวลา 9.00 น. – 12.00 น. – >>> รอดำเนินการ
  • เวลา 13.00 น. – 16.30 น. – >>> รอดำเนินการ