หนังสือสั่งการ/ตารางการประชุม


โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับโรงเรียน)โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)
รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ


การส่งข้อมูล PAC สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

การส่งข้อมูล PAC สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เขตพื้นที่ นำเข้าข้อมูลของ โรงเรียนในสังกัดให้ครบถ้วน แล้วส่งออกจากโปรแกรม PAC ตามคู่มือ และนำส่ง สพฐ. ที่ Line กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.