ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา และกรอกข้อมูลผ่านระบบ Data Center ได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/index โดยระบบจะเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2555
[download id=”693″]
[download id=”703″]