แจ้งทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ซึ่งสามารถเข้าปรับปรุงและกรอกข้อมูลผ่านระบบ Data Center 2011 Term 2 ที่

address ::::>   http://portal.bopp-obec.info/obec54_2/index

หรือ http://202.143.174.24/obec54_2/index

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2554  [ [download id=”93″] ]