คู่มือแก้ปัญหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2554

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2555 (DMC 2012) (bopp.ova 29 พฤษภาคม2555)

คู่มือการตั้งค่าระบบเครือข่ายระบบ DMC_Offline เพื่อกรอกข้อมูลแบบเครือข่าย
(6 มิ.ย.55)

สำหรับโปรแกรมดาวน์โหลดที่ ftp://202.143.174.22  folder DMC_Offline

การส่งข้อมูลsmisขึ้นระบบ DMC

คู่มือรายงานปัญหา DMC  [คู่มือลงทะเบียน] [วิธีการแจ้งปัญหา]