เนื่องด้วยได้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีกครั้ง ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:00 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จนถึงขณะนี้

ส่งผลให้ระบบ Data Management Center จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้