แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูล OBEC53 ระยะที่ 2 เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วัด ปี 2554 ประมวลผลเมื่อวันที่  11  กันยายน  2554  รายละเอียด ดังนี้

:: รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนจบระดับก่อนประถมและ ป.6 รายโรง

[ [download id=”193″] ] [ [download id=”203″] ] [ [download id=”213″] ] [ [download id=”223″] ] [ [download id=”233″] ] [ [download id=”243″] ]

 • [download id=”253″]
 • [download id=”263″]
 • [download id=”273″]
 • [download id=”283″]
 • [download id=”293″]
 • [download id=”303″]

จำนวนนักเรียนจบป.3 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายโรง

[ [download id=”313″] ] [ [download id=”323″] ] [ [download id=”333″] ] [ [download id=”343″] ] [ [download id=”353″] ] [[download id=”363″]  ] [ 7 ]

 • [download id=”373″]

จำนวนนักเรียนจบป.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายโรง

[ [download id=”383″] ] [ [download id=”393″] ] [ [download id=”403″] ] [ [download id=”413″] ] [ [download id=”423″] ] [ [download id=”433″] ] [ 7 ]

 • [download id=”443″]
 • [download id=”453″]
 • [download id=”463″]
 • [download id=”473″]

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจบ ม.3. ตามระยะเวลา และจำนวนนักเรียนจบ เรียนต่อ รายโรง

[ [download id=”483″] ] [ [download id=”493″] ] [ [download id=”503″] ] [ [download id=”513″] ]

 • [download id=”523″]
 • [download id=”533″]
 • [download id=”543″]

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ใช้เป็นตัวชี้วัดของปี 2554 เขตพื้นที่การศึกษาใดตรวจพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไขที่ DATA CENTER 2010 TERM 2