แจ้งทุกเขตพื้นที่ให้จัดทำข้อมูล ระบบ EFA กด Linkที่นี่   และ  แบบสำรวจเพื่อพัฒนาองค์กร และแบบสำรวจข้อมูล (survey) กด Link ที่นี่ ซึ่งจะเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ถึง 31 สิงหาคม 55