แจ้งทุกสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง การประชุมเพื่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคแผนที่การศึกษา ๔ ภูมิภาค
ภาคเหนือ อบรมที่ สพป.เชียงราย เขต ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖    พักที่โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอิน  (053-752789)
ภาคใต้ อบรมที่ สพป.พังงา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   พักที่โรงแรมภูงา (089-8717939)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงแรมที่พักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ภาคกลาง อบรมที่ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โรงแรมที่พักจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

[หนังสือ ศธ 04006/906]  [ตารางกำหนดรุ่นอบรม]  [ตารางการอบรม]