คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2556 (ฉบับไม่สมบูรณ์)  สามารถเข้ามาดาวโหลดคู่มือศึกษาการใช้งานเบื้องต้นได้แล้วนะครับ

 

Download file >>>>      dmc56_manual